1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(2008 x 1020 x 2046)
2
ტუმბო
(612 x 468 x 448)
3
ტრიუმო
(1240 x 1750 x 502)
4
კარადა - სლაიდი
(1840 x 2142 x 588)
გაზიარება
საძინებელი
Ailem
მთლიანი ღირებულება
2660 2 278.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(2008 x 1020 x 2046)
ფასი
455
რაოდენობა
2
ტუმბო
(612 x 468 x 448)
ფასი
140
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(1240 x 1750 x 502)
ფასი
527
რაოდენობა
4
კარადა - სლაიდი
(1840 x 2142 x 588)
ფასი
1016
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 278.00