2
საწოლი
(2034x1364x2094)
3
ტუმბო
(611x563x475)
4
კომოდი
(1161x838x513)
5
კარადა
(2171x2336x659)
6
სარკე
(1045x1191x91)
გაზიარება
საძინებელი
Ailin walnut
მთლიანი ღირებულება
4 535.00
კომპლექტის შემადგენლობა

საძინებლის კომპლექტი
()
ფასი
4535
რაოდენობა
2
საწოლი
(2034x1364x2094)
ფასი
0
რაოდენობა
3
ტუმბო
(611x563x475)
ფასი
0
რაოდენობა
4
კომოდი
(1161x838x513)
ფასი
0
რაოდენობა
5
კარადა
(2171x2336x659)
ფასი
0
რაოდენობა
6
სარკე
(1045x1191x91)
ფასი
0
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 4 535.00