1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1680x982x2100)
2
კარადა
(1802x2130x594)
3
ტრიუმო
(1002x786x446)
4
ტუმბო
(502x338x444)
გაზიარება
საძინებელი
Armada
მთლიანი ღირებულება
2295 1 870.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1680x982x2100)
ფასი
474
რაოდენობა
2
კარადა
(1802x2130x594)
ფასი
920
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(1002x786x446)
ფასი
300
რაოდენობა
4
ტუმბო
(502x338x444)
ფასი
88
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 870.00