1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(2091 X 1215 X 2085)
2
ტუმბო
(600 X 414 X 426)
3
ტრიუმო
(900 X 1652 X 426)
4
კარადა - სლაიდი
(2226 X 2168 X 638)
გაზიარება
საძინებელი
Artemo
მთლიანი ღირებულება
3400 2 895.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(2091 X 1215 X 2085)
ფასი
685
რაოდენობა
2
ტუმბო
(600 X 414 X 426)
ფასი
125
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(900 X 1652 X 426)
ფასი
395
რაოდენობა
4
კარადა - სლაიდი
(2226 X 2168 X 638)
ფასი
1565
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 895.00