1
1 კარიანი სერვანდი
(450 x 1900 x 470)
2
2 კარიანი სერვანდი
(900 x 1900 x 470)
3
კომოდი
(1704 x 1750 x 500)
4
TV ვიტრინა
(1504 x 1900 x 536)
5
მაგიდა
(1400 x 780 x 900)
6
ჟურნალის მაგიდა
(1050 x 500 x 600)
გაზიარება
მისაღები ოთახი
Atlas
მთლიანი ღირებულება
2160 1 946.00
კომპლექტის შემადგენლობა
  • დიზაინი: მოდერნი
  • ფერი: krem/victoria ceviz
  • მასალა: ლამინირებული დაფა(ლდსპ)

1 და 2 განყოფილებიანი ვიტრინები ოთახის ფართობის გათვალისწინებით მეტი არჩევანის საშუალებას იძლევა.

1
1 კარიანი სერვანდი
(450 x 1900 x 470)
ფასი
288
რაოდენობა
2
2 კარიანი სერვანდი
(900 x 1900 x 470)
ფასი
509
რაოდენობა
3
კომოდი
(1704 x 1750 x 500)
ფასი
509
რაოდენობა
4
TV ვიტრინა
(1504 x 1900 x 536)
ფასი
378
რაოდენობა
5
მაგიდა
(1400 x 780 x 900)
ფასი
158
რაოდენობა
6
ჟურნალის მაგიდა
(1050 x 500 x 600)
ფასი
104
რაოდენობა
მაგიდა მექანიზმით
(2000 x 780 x 900 )
ფასი
360
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 946.00