1
სავარძელი
(920 x 910 x 890)
2
სამადგილიანი დივანი
(2260 x 870 x 940)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Bianco
მთლიანი ღირებულება
2250 2 138.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სავარძელი
(920 x 910 x 890)
ფასი
480
რაოდენობა
2
სამადგილიანი დივანი
(2260 x 870 x 940)
ფასი
1178
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 138.00