1
ქვედა 400 სექცია
(400 x 870 x 469)
2
ზედა 400 სექცია
(400 x 598 x 317)
3
ქვედა 800 სექცია
(800 x 870 x 469)
4
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 598 x 317)
5
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 870 x 469)
6
ზედა 800 სექცია
(800 x 598 x 317)
7
ქვედა 600 სექცია
(600 x 870 x 469)
8
ზედა 600 სექცია
(600 x 598 x 317)
გაზიარება
სამზარეულო
Bianka
მთლიანი ღირებულება
1415 1 352.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ქვედა 400 სექცია
(400 x 870 x 469)
ფასი
144
რაოდენობა
2
ზედა 400 სექცია
(400 x 598 x 317)
ფასი
81
რაოდენობა
3
ქვედა 800 სექცია
(800 x 870 x 469)
ფასი
246
რაოდენობა
4
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 598 x 317)
ფასი
152
რაოდენობა
5
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 870 x 469)
ფასი
166
რაოდენობა
6
ზედა 800 სექცია
(800 x 598 x 317)
ფასი
133
რაოდენობა
7
ქვედა 600 სექცია
(600 x 870 x 469)
ფასი
316
რაოდენობა
8
ზედა 600 სექცია
(600 x 598 x 317)
ფასი
114
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 352.00