1
ქვედა 400 სექცია
(400 x 870 x 469)
2
ზედა 400 სექცია
(400 x 598 x 317)
3
ქვედა 800 სექცია
(800 x 870 x 469)
4
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 598 x 317)
5
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 870 x 469)
6
ზედა 800 სექცია
(800 x 598 x 317)
7
ქვედა 600 სექცია
(600 x 870 x 469)
8
ზედა 600 სექცია
(600 x 598 x 317)
გაზიარება
სამზარეულო
Bianka
მთლიანი ღირებულება
1 785.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ქვედა 400 სექცია
(400 x 870 x 469)
ფასი
190
რაოდენობა
2
ზედა 400 სექცია
(400 x 598 x 317)
ფასი
105
რაოდენობა
3
ქვედა 800 სექცია
(800 x 870 x 469)
ფასი
320
რაოდენობა
4
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 598 x 317)
ფასი
205
რაოდენობა
5
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 870 x 469)
ფასი
225
რაოდენობა
6
ზედა 800 სექცია
(800 x 598 x 317)
ფასი
180
რაოდენობა
7
ქვედა 600 სექცია
(600 x 870 x 469)
ფასი
405
რაოდენობა
8
ზედა 600 სექცია
(600 x 598 x 317)
ფასი
155
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 785.00