1
კომოდი
(1502 X 1390 X 445)
2
TV სადგამი
(1402 X 468 X 445)
3
1 კარიანი სერვანდი
(500 X 1971 X 445)
4
2 კარიანი სერვანდი
(1000 X 1971 X 445)
გაზიარება
მისაღები ოთახი
Bonito
მთლიანი ღირებულება
2 275.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
კომოდი
(1502 X 1390 X 445)
ფასი
745
რაოდენობა
2
TV სადგამი
(1402 X 468 X 445)
ფასი
330
რაოდენობა
3
1 კარიანი სერვანდი
(500 X 1971 X 445)
ფასი
455
რაოდენობა
4
2 კარიანი სერვანდი
(1000 X 1971 X 445)
ფასი
745
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 275.00