1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1950 X 1000 X 2106)
2
ტუმბო
(502 X 468X 446)
3
ტრიუმო
(1002 X 1552 X 446)
4
კარადა
(2700 X 2130X 596)
გაზიარება
საძინებელი
Capriso
მთლიანი ღირებულება
3515 2 757.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1950 X 1000 X 2106)
ფასი
480
რაოდენობა
2
ტუმბო
(502 X 468X 446)
ფასი
153
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(1002 X 1552 X 446)
ფასი
406
რაოდენობა
4
კარადა
(2700 X 2130X 596)
ფასი
1565
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 757.00