1
დივანი
(2190 x 920 x 920)
2
სავარძელი
(980 x 920 x 840)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Cinema
მთლიანი ღირებულება
3245 2 920.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
დივანი
(2190 x 920 x 920)
ფასი
1652
რაოდენობა
2
სავარძელი
(980 x 920 x 840)
ფასი
580
რაოდენობა
პუფი
( x x )
ფასი
108
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 920.00