1
დივანი
(2190 x 920 x 920)
2
სავარძელი
(980 x 920 x 840)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Cinema
მთლიანი ღირებულება
2 575.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
დივანი
(2190 x 920 x 920)
ფასი
1285
რაოდენობა
2
სავარძელი
(980 x 920 x 840)
ფასი
645
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 575.00