1
კუთხე დივანი
(2970 x 730 x 2180)
2
პუფი
(830 x 450 x 650)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Daily 2
მთლიანი ღირებულება
2 605.00
კომპლექტის შემადგენლობა

თანამედროვე რბილი ავეჯი

1
კუთხე დივანი
(2970 x 730 x 2180)
ფასი
2300
რაოდენობა
2
პუფი
(830 x 450 x 650)
ფასი
305
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 605.00