1
საძინებლის კომპლექტი
()
2
კარადა
(1808x2338x592)
3
საწოლი
(1849x1210x2069)
4
ტუმბო
(541x504x436)
5
კომოდი
(1042x877x473)
6
სარკე
(905x956x20)
გაზიარება
საძინებელი
Elit white
მთლიანი ღირებულება
2 720.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საძინებლის კომპლექტი
()
ფასი
2720
რაოდენობა
2
კარადა
(1808x2338x592)
ფასი
0
რაოდენობა
3
საწოლი
(1849x1210x2069)
ფასი
0
რაოდენობა
4
ტუმბო
(541x504x436)
ფასი
0
რაოდენობა
5
კომოდი
(1042x877x473)
ფასი
0
რაოდენობა
6
სარკე
(905x956x20)
ფასი
0
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 720.00