1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1680x1000x2100)
2
კარადა 4 კარიანი
()
3
ტრიუმო
()
4
ტუმბო
()
5
სლაიდი კარადა
()
გაზიარება
საძინებელი
Eyfel
მთლიანი ღირებულება
2665 2 417.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1680x1000x2100)
ფასი
566
რაოდენობა
2
კარადა 4 კარიანი
()
ფასი
1067
რაოდენობა
3
ტრიუმო
()
ფასი
486
რაოდენობა
4
ტუმბო
()
ფასი
149
რაოდენობა
5
სლაიდი კარადა
()
ფასი
1814
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 417.00