1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1648 x 1000 x 2054)
2
ტუმბო
(502 x 376 x 452)
3
ტრიუმო
(1352 x 1424 x 454)
4
კარადა
(1802 x 2150 x 652)
6
რბილი სკამი
(446 x 618 x 454)
გაზიარება
საძინებელი
Family
მთლიანი ღირებულება
2520 2 041.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1648 x 1000 x 2054)
ფასი
465
რაოდენობა
2
ტუმბო
(502 x 376 x 452)
ფასი
108
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(1352 x 1424 x 454)
ფასი
320
რაოდენობა
4
კარადა
(1802 x 2150 x 652)
ფასი
760
რაოდენობა
სარკე
(500 x 1829x 450)
ფასი
160
რაოდენობა
6
რბილი სკამი
(446 x 618 x 454)
ფასი
120
რაოდენობა
კარადა-სლაიდი
( 2182 x 2150 x 65)
ფასი
1536
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 041.00