1
საწოლი
(1680 x 975 x 2085 )
2
ტრიუმო
(800 x 1700 x 450)
გაზიარება
საძინებელი
Fiesta
მთლიანი ღირებულება
1500 1 200.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი
(1680 x 975 x 2085 )
ფასი
312
რაოდენობა
2
ტრიუმო
(800 x 1700 x 450)
ფასი
208
რაოდენობა
ტუმბო
(400 x 500 x 400)
ფასი
40
რაოდენობა
კარადა
(1800 x 1990 x 465)
ფასი
600
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 200.00