1
საწოლი
(1250 x 720 x 2300)
2
კომპიუტერის მაგიდა
(1240 x 1660 x 590)
3
ტუმბო
(440 x 470 x 490)
4
ტანსაცმლის კარადა
(1560 x 1990 x 490)
5
წიგნების კარადა
(540 x 1730 x 430)
გაზიარება
საბავშვო ოთახი
Forsaj
მთლიანი ღირებულება
3 250.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი
(1250 x 720 x 2300)
ფასი
1340
რაოდენობა
2
კომპიუტერის მაგიდა
(1240 x 1660 x 590)
ფასი
445
რაოდენობა
3
ტუმბო
(440 x 470 x 490)
ფასი
145
რაოდენობა
4
ტანსაცმლის კარადა
(1560 x 1990 x 490)
ფასი
980
რაოდენობა
5
წიგნების კარადა
(540 x 1730 x 430)
ფასი
340
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 3 250.00