საძინებელი
Garda
მთლიანი ღირებულება
2375 2 157.00
კომპლექტის შემადგენლობა

საწოლი
(1680x925x2230)
ფასი
463
რაოდენობა
ტუმბო
(610x450x400)
ფასი
131
რაოდენობა
ტრიუმო
(1070x1400x400)
ფასი
446
რაოდენობა
კარადა
(1900x2150x525)
ფასი
986
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 157.00