1
დივანი 3 ადგილიანი
(2320X950X850)
2
სავარძელი
(740X810X970)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Gardenya
მთლიანი ღირებულება
2 380.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
დივანი 3 ადგილიანი
(2320X950X850)
ფასი
1390
რაოდენობა
2
სავარძელი
(740X810X970)
ფასი
495
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 380.00