1
საწოლი
(1670 X 1320 X 2292 )
2
კარადა სლაიდი
(2186 X 2146 X 612 )
3
კომოდი სარკით
(1040 X 1550 X 450)
4
ტუმბო
(454 X 334 X 448)
გაზიარება
საძინებელი
Inci
მთლიანი ღირებულება
2 600.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი
(1670 X 1320 X 2292 )
ფასი
585
რაოდენობა
2
კარადა სლაიდი
(2186 X 2146 X 612 )
ფასი
1430
რაოდენობა
3
კომოდი სარკით
(1040 X 1550 X 450)
ფასი
455
რაოდენობა
4
ტუმბო
(454 X 334 X 448)
ფასი
65
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 600.00