1
ზედა 800 სექცია
(800 x 798 x 315 )
2
ნიჟარის ზედა სექცია
( 800 x 798 x 315 )
3
ზედა 400 სექცია
(400 x 798 x 315 )
4
კუთხის ზედა სექცია
(280 x 598 x 296 )
5
ქვედა 800 სექცია
(800 x 800 x 465)
6
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 800 x 465)
7
ქვედა 400 სექცია
(400 x 800 x 465)
8
კუთხის ქვედა სექცია
(298 x 800 x 446 )
გაზიარება
სამზარეულო
Izmir
მთლიანი ღირებულება
735 702.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ზედა 800 სექცია
(800 x 798 x 315 )
ფასი
90
რაოდენობა
2
ნიჟარის ზედა სექცია
( 800 x 798 x 315 )
ფასი
103
რაოდენობა
3
ზედა 400 სექცია
(400 x 798 x 315 )
ფასი
62
რაოდენობა
4
კუთხის ზედა სექცია
(280 x 598 x 296 )
ფასი
29
რაოდენობა
5
ქვედა 800 სექცია
(800 x 800 x 465)
ფასი
170
რაოდენობა
6
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 800 x 465)
ფასი
89
რაოდენობა
7
ქვედა 400 სექცია
(400 x 800 x 465)
ფასი
106
რაოდენობა
8
კუთხის ქვედა სექცია
(298 x 800 x 446 )
ფასი
53
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 702.00