1
სავარძელი
( 870 x 830 x 840)
2
დივანი
(2180 x 830 x 840)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Kiev
მთლიანი ღირებულება
1 660.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სავარძელი
( 870 x 830 x 840)
ფასი
425
რაოდენობა
2
დივანი
(2180 x 830 x 840)
ფასი
810
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 660.00