1
სავარძელი
( 870 x 830 x 840)
2
დივანი
(2180 x 830 x 840)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Kiev
მთლიანი ღირებულება
1 975.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სავარძელი
( 870 x 830 x 840)
ფასი
0
რაოდენობა
2
დივანი
(2180 x 830 x 840)
ფასი
0
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 975.00