1
კარადა
(1700 x 2140 x 520)
2
საწოლი
(1670 x 1000 x 2260)
3
ტრიუმო
(800 x 1800 x 460)
4
ტუმბო
(450 x 500 x 370)
გაზიარება
საძინებელი
Liliya
მთლიანი ღირებულება
1 845.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
კარადა
(1700 x 2140 x 520)
ფასი
845
რაოდენობა
2
საწოლი
(1670 x 1000 x 2260)
ფასი
465
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(800 x 1800 x 460)
ფასი
375
რაოდენობა
4
ტუმბო
(450 x 500 x 370)
ფასი
80
რაოდენობა
კომოდი
(800 x 950 x 460)
ფასი
270
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 845.00