1
ზედა 500 სექცია
(500 x 648 x 320)
2
ზედა 650 სექცია
(650 x 648 x 320)
3
კუთხის ზედა სექცია
(800 x 905 x 800)
4
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 778 x 320)
5
ზედა 800 სექცია
(800 x 778 x 320)
6
ზედა 400 სექცია
(400 x 648 x 320)
7
ზედა 350 სექცია
(350 x 648 x 320)
8
ქვედა 500 სექცია
(500 x 905 x 600)
9
ქვედა 650 სექცია
(650 x 905 x 600)
10
კუთხის ქვედა სექცია
(800 x 905 x 800)
11
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 905 x 520)
12
ქვედა 800 სექცია
(800 x 905 x 600)
13
ქვედა 400 სექცია
(400 x 905 x 600)
14
ქვედა 350 სექცია
(350 x 905 x 600)
გაზიარება
სამზარეულო
Lotus
მთლიანი ღირებულება
2710 2 591.00
კომპლექტის შემადგენლობა
  • დიზაინი: კლასიკური
  • ფერი: Yaşıl armud/açıq akçaağac
  • მასალა: ლამინირებული დაფა(ლდსპ),მდფ

გარნიტური იშლება სექციებად.კომპლექტაციასი შედის სექცია ნიჟარით.ფასადები დამზადებულია მდფ-გან.

1
ზედა 500 სექცია
(500 x 648 x 320)
ფასი
138
რაოდენობა
2
ზედა 650 სექცია
(650 x 648 x 320)
ფასი
128
რაოდენობა
3
კუთხის ზედა სექცია
(800 x 905 x 800)
ფასი
204
რაოდენობა
4
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 778 x 320)
ფასი
181
რაოდენობა
5
ზედა 800 სექცია
(800 x 778 x 320)
ფასი
223
რაოდენობა
6
ზედა 400 სექცია
(400 x 648 x 320)
ფასი
81
რაოდენობა
7
ზედა 350 სექცია
(350 x 648 x 320)
ფასი
81
რაოდენობა
8
ქვედა 500 სექცია
(500 x 905 x 600)
ფასი
211
რაოდენობა
9
ქვედა 650 სექცია
(650 x 905 x 600)
ფასი
197
რაოდენობა
10
კუთხის ქვედა სექცია
(800 x 905 x 800)
ფასი
301
რაოდენობა
11
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 905 x 520)
ფასი
176
რაოდენობა
12
ქვედა 800 სექცია
(800 x 905 x 600)
ფასი
264
რაოდენობა
13
ქვედა 400 სექცია
(400 x 905 x 600)
ფასი
253
რაოდენობა
14
ქვედა 350 სექცია
(350 x 905 x 600)
ფასი
153
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 591.00