1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1684x1038x2064)
2
კარად 5 კარიანი
(2180x2130x596)
3
ტრიუმო
(930x848x448)
4
ტუმბო
(530x400x444)
გაზიარება
საძინებელი
Lugano
მთლიანი ღირებულება
2830 2 298.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1684x1038x2064)
ფასი
514
რაოდენობა
2
კარად 5 კარიანი
(2180x2130x596)
ფასი
1204
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(930x848x448)
ფასი
356
რაოდენობა
4
ტუმბო
(530x400x444)
ფასი
112
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 298.00