2
ტრიუმო
(918 x 1758 x 447)
3
კომოდი
(800 x 850 x 450)
4
ტუმბო
(405 x 470 x 390)
5
საწოლი
(1678 x 976 x 2088)
გაზიარება
საძინებელი
Madrid
მთლიანი ღირებულება
1580 1 264.00
კომპლექტის შემადგენლობა

კარადა
(1800 x 1986 x 473)
ფასი
464
რაოდენობა
2
ტრიუმო
(918 x 1758 x 447)
ფასი
172
რაოდენობა
3
კომოდი
(800 x 850 x 450)
ფასი
136
რაოდენობა
4
ტუმბო
(405 x 470 x 390)
ფასი
60
რაოდენობა
5
საწოლი
(1678 x 976 x 2088)
ფასი
268
რაოდენობა
ანტრესოლი
(1800 x 400 x 465 )
ფასი
104
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 264.00