1
სარკიანი კარადა
(900 x 2100 x 570)
2
ორკარიანი კარადა
(900 x 2100 x 570)
3
ერთკარიანი კარადა
(450 x 2100 x 570)
4
ტრიუმო
(905 x 1740 x 480)
5
ტუმბო
(455 x 510 x 430)
6
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1820 x 970 x 2100)
7
თაღი
(1600 x 100 x 200)
გაზიარება
საძინებელი
Majestic
მთლიანი ღირებულება
2455 2 333.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სარკიანი კარადა
(900 x 2100 x 570)
ფასი
480
რაოდენობა
2
ორკარიანი კარადა
(900 x 2100 x 570)
ფასი
375
რაოდენობა
3
ერთკარიანი კარადა
(450 x 2100 x 570)
ფასი
223
რაოდენობა
4
ტრიუმო
(905 x 1740 x 480)
ფასი
318
რაოდენობა
5
ტუმბო
(455 x 510 x 430)
ფასი
81
რაოდენობა
6
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1820 x 970 x 2100)
ფასი
452
რაოდენობა
7
თაღი
(1600 x 100 x 200)
ფასი
100
რაოდენობა
ერთადგილიანი საწოლი
(1040 x 960 x 2100)
ფასი
257
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 333.00