საძინებელი
Garda
მთლიანი ღირებულება
2 360.00
კომპლექტის შემადგენლობა

საწოლი
(1680x925x2230)
ფასი
490
რაოდენობა
ტუმბო
(610x450x400)
ფასი
140
რაოდენობა
ტრიუმო
(1070x1400x400)
ფასი
495
რაოდენობა
კარადა
(1900x2150x525)
ფასი
1095
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 360.00