რბილი ავეჯი
Mega
მთლიანი ღირებულება
1 910.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
კუთხე დივანი
( 3300 X 2600 X 800)
ფასი
1910
რაოდენობა
სამადგილიანი დივანი
(2350 X 1000 X 800)
ფასი
950
რაოდენობა
სავარძელი
(1030 X 1000 X 800)
ფასი
525
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 910.00