რბილი ავეჯი
Mega
მთლიანი ღირებულება
1910 1 814.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
კუთხე დივანი
( 3300 X 2600 X 800)
ფასი
1814
რაოდენობა
სამადგილიანი დივანი
(2350 X 1000 X 800)
ფასი
902
რაოდენობა
სავარძელი
(1030 X 1000 X 800)
ფასი
498
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 814.00