1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1645x1200x2042)
2
კარადა 4 კარიანი
(1800x2114x596)
3
სლაიდი კარადა
(2186x2194x603)
4
ტრიუმო
(1000x904x446)
5
ტუმბო
(450x328x446)
გაზიარება
საძინებელი
Melanni
მთლიანი ღირებულება
2960 2 541.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1645x1200x2042)
ფასი
684
რაოდენობა
2
კარადა 4 კარიანი
(1800x2114x596)
ფასი
1058
რაოდენობა
3
სლაიდი კარადა
(2186x2194x603)
ფასი
1700
რაოდენობა
4
ტრიუმო
(1000x904x446)
ფასი
519
რაოდენობა
5
ტუმბო
(450x328x446)
ფასი
140
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 541.00