1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1645x1200x2042)
2
კარადა 4 კარიანი
(1800x2114x596)
3
სლაიდი კარადა
(2186x2194x603)
4
ტრიუმო
(1000x904x446)
5
ტუმბო
(450x328x446)
გაზიარება
საძინებელი
Melanni
მთლიანი ღირებულება
2 960.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1645x1200x2042)
ფასი
775
რაოდენობა
2
კარადა 4 კარიანი
(1800x2114x596)
ფასი
1245
რაოდენობა
3
სლაიდი კარადა
(2186x2194x603)
ფასი
2000
რაოდენობა
4
ტრიუმო
(1000x904x446)
ფასი
610
რაოდენობა
5
ტუმბო
(450x328x446)
ფასი
165
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 960.00