1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(2042 x 164 x 920)
2
კარადა 3 კარიანი
(1350 x 2096 x 500)
3
კომოდი
(780 x 900 x 353)
4
ტუმბო
(400 x 350 x 353)
გაზიარება
საძინებელი
Melis
მთლიანი ღირებულება
1 199.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(2042 x 164 x 920)
ფასი
348
რაოდენობა
2
კარადა 3 კარიანი
(1350 x 2096 x 500)
ფასი
551
რაოდენობა
3
კომოდი
(780 x 900 x 353)
ფასი
172
რაოდენობა
4
ტუმბო
(400 x 350 x 353)
ფასი
64
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 199.00