1
ქვედა 500 სექცია
(500 x 930 x 600)
2
ზედა 500 სექცია
(500 x 600 x 317)
3
კუთხის სექცია
(800 x 930 x 800)
4
ქვედა 800 სექცია
(800 x 930 x 600)
5
ზედა 800 სექცია
(800 x 600 x 317)
6
ქვედა 400 სექცია
(400 x 930 x 600)
7
ზედა 400 სექცია
(400 x 600 x 317)
8
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 930 x 800)
9
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 850 x 317)
10
ქვედა 650 სექცია
(650 x 930 x 600)
11
ზედა 650 სექცია
(650 x 850 x 317)
12
ქვედა 400 სექცია -პენალი
(400 x 930 x 600)
13
ზედა 400 სექცია-პენალი
(400 x 1300 x 317)
გაზიარება
სამზარეულო
Melissa
მთლიანი ღირებულება
2 555.00
კომპლექტის შემადგენლობა
  • დიზაინი: სტანდარტი
  • ფერი: ანტიკური ტყე/გარეული მსხალი
  • მასალა: მდფ, ლამინირებული დაფა(ლდსპ)

იშლება სექციებად. მოდელის კარებები დამზადებულია მდფ-ისაგან.ქვედა სექციაში განთავსებულიათაროები ჭურჭლისათვის. ქვედა სექციები იღება მექანიზმის საშუალებით.

1
ქვედა 500 სექცია
(500 x 930 x 600)
ფასი
235
რაოდენობა
2
ზედა 500 სექცია
(500 x 600 x 317)
ფასი
105
რაოდენობა
3
კუთხის სექცია
(800 x 930 x 800)
ფასი
545
რაოდენობა
4
ქვედა 800 სექცია
(800 x 930 x 600)
ფასი
255
რაოდენობა
5
ზედა 800 სექცია
(800 x 600 x 317)
ფასი
170
რაოდენობა
6
ქვედა 400 სექცია
(400 x 930 x 600)
ფასი
170
რაოდენობა
7
ზედა 400 სექცია
(400 x 600 x 317)
ფასი
80
რაოდენობა
8
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 930 x 800)
ფასი
165
რაოდენობა
9
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 850 x 317)
ფასი
190
რაოდენობა
10
ქვედა 650 სექცია
(650 x 930 x 600)
ფასი
200
რაოდენობა
11
ზედა 650 სექცია
(650 x 850 x 317)
ფასი
140
რაოდენობა
12
ქვედა 400 სექცია -პენალი
(400 x 930 x 600)
ფასი
165
რაოდენობა
13
ზედა 400 სექცია-პენალი
(400 x 1300 x 317)
ფასი
135
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 555.00