1
ქვედა 500 სექცია
(500 x 930 x 600)
2
ზედა 500 სექცია
(500 x 600 x 317)
3
კუთხის სექცია
(800 x 930 x 800)
4
ქვედა 800 სექცია
(800 x 930 x 600)
5
ზედა 800 სექცია
(800 x 600 x 317)
6
ქვედა 400 სექცია
(400 x 930 x 600)
7
ზედა 400 სექცია
(400 x 600 x 317)
8
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 930 x 800)
9
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 850 x 317)
10
ქვედა 650 სექცია
(650 x 930 x 600)
11
ზედა 650 სექცია
(650 x 850 x 317)
12
ქვედა 400 სექცია
(400 x 930 x 600)
13
ზედა 400 სექცია
(400 x 1300 x 317)
გაზიარება
სამზარეულო
Melissa
მთლიანი ღირებულება
2030 1 945.00
კომპლექტის შემადგენლობა
  • დიზაინი: სტანდარტი
  • ფერი: ანტიკური ტყე/გარეული მსხალი
  • მასალა: მდფ, ლამინირებული დაფა(ლდსპ)

იშლება სექციებად. მოდელის კარებები დამზადებულია მდფ-ისაგან.ქვედა სექციაში განთავსებულიათაროები ჭურჭლისათვის. ქვედა სექციები იღება მექანიზმის საშუალებით.

1
ქვედა 500 სექცია
(500 x 930 x 600)
ფასი
177
რაოდენობა
2
ზედა 500 სექცია
(500 x 600 x 317)
ფასი
81
რაოდენობა
3
კუთხის სექცია
(800 x 930 x 800)
ფასი
405
რაოდენობა
4
ქვედა 800 სექცია
(800 x 930 x 600)
ფასი
197
რაოდენობა
5
ზედა 800 სექცია
(800 x 600 x 317)
ფასი
128
რაოდენობა
6
ქვედა 400 სექცია
(400 x 930 x 600)
ფასი
134
რაოდენობა
7
ზედა 400 სექცია
(400 x 600 x 317)
ფასი
62
რაოდენობა
8
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 930 x 800)
ფასი
124
რაოდენობა
9
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 850 x 317)
ფასი
143
რაოდენობა
10
ქვედა 650 სექცია
(650 x 930 x 600)
ფასი
154
რაოდენობა
11
ზედა 650 სექცია
(650 x 850 x 317)
ფასი
105
რაოდენობა
12
ქვედა 400 სექცია
(400 x 930 x 600)
ფასი
130
რაოდენობა
13
ზედა 400 სექცია
(400 x 1300 x 317)
ფასი
105
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 945.00