1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1690 x 918 x 2090)
2
ტუმბო
(454 x 470 x 451)
3
ტრიუმო
(904 x 1750 x 510)
4
კარადა
(1800 x 2114 x 608)
გაზიარება
საძინებელი
Mirina crem
მთლიანი ღირებულება
1715 1 397.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1690 x 918 x 2090)
ფასი
389
რაოდენობა
2
ტუმბო
(454 x 470 x 451)
ფასი
64
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(904 x 1750 x 510)
ფასი
272
რაოდენობა
4
კარადა
(1800 x 2114 x 608)
ფასი
608
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 397.00