მაგიდა სკამები
MS 532
მთლიანი ღირებულება
1 295.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
მაგიდა სკამებით MS 532
(90 x 150)
ფასი
1295
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 295.00