1
კარადა სლაიდი
(1200 x 1880 x 600)
2
ტუმბო
(400 x 420 x 350)
3
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(940 x 1040 x 2130)
4
ყუთი
(310 x 310 x 260)
5
კომპ.მაგიდა
(1040 x 760 x 560)
6
წიგნების კარადა უჯრებით
(800 x 1820 x 360)
7
საწოლის სათავსო
(1038 x 178 x 473)
8
სკამი
()
9
წიგნების კარადა
(740 x 1800 x 330)
10
კარადა 2 კარიანი
(800 x 1880 x 600)
11
დასაკიდი თარო
(980 x 360 x 280)
გაზიარება
საბავშვო ოთახი
Music
მთლიანი ღირებულება
4 340.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
კარადა სლაიდი
(1200 x 1880 x 600)
ფასი
1240
რაოდენობა
2
ტუმბო
(400 x 420 x 350)
ფასი
170
რაოდენობა
3
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(940 x 1040 x 2130)
ფასი
420
რაოდენობა
4
ყუთი
(310 x 310 x 260)
ფასი
40
რაოდენობა
5
კომპ.მაგიდა
(1040 x 760 x 560)
ფასი
455
რაოდენობა
6
წიგნების კარადა უჯრებით
(800 x 1820 x 360)
ფასი
405
რაოდენობა
7
საწოლის სათავსო
(1038 x 178 x 473)
ფასი
185
რაოდენობა
8
სკამი
()
ფასი
265
რაოდენობა
9
წიგნების კარადა
(740 x 1800 x 330)
ფასი
265
რაოდენობა
10
კარადა 2 კარიანი
(800 x 1880 x 600)
ფასი
600
რაოდენობა
11
დასაკიდი თარო
(980 x 360 x 280)
ფასი
95
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 4 340.00