1
სავარძელი
(720x900x890)
2
სამადგილიანი დივანი
(2380x710x960)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Novella
მთლიანი ღირებულება
2 405.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სავარძელი
(720x900x890)
ფასი
420
რაოდენობა
2
სამადგილიანი დივანი
(2380x710x960)
ფასი
1565
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 405.00