1
საძინებლის კომპლექტი
()
2
საწოლი
(1736x1122x2107)
3
ტუმბო
(620x681x434)
4
კომოდი
(1270x1041x549)
5
კარადა
(2107x2372x679)
6
სარკე
(1263x1046x95)
გაზიარება
საძინებელი
Ornella white
მთლიანი ღირებულება
4 025.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საძინებლის კომპლექტი
()
ფასი
4025
რაოდენობა
2
საწოლი
(1736x1122x2107)
ფასი
0
რაოდენობა
3
ტუმბო
(620x681x434)
ფასი
0
რაოდენობა
4
კომოდი
(1270x1041x549)
ფასი
0
რაოდენობა
5
კარადა
(2107x2372x679)
ფასი
0
რაოდენობა
6
სარკე
(1263x1046x95)
ფასი
0
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 4 025.00