1
1 კარიანი ვიტრინა
(450 x 1940 x 520)
2
Tv ვიტრინა
(1850 x 1730 x 520)
3
2 კარიანი ვიტრინა
(900 x 1940 x 520)
გაზიარება
მისაღები ოთახი
Plaza
მთლიანი ღირებულება
1 425.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
1 კარიანი ვიტრინა
(450 x 1940 x 520)
ფასი
360
რაოდენობა
2
Tv ვიტრინა
(1850 x 1730 x 520)
ფასი
485
რაოდენობა
3
2 კარიანი ვიტრინა
(900 x 1940 x 520)
ფასი
580
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 425.00