1
1 კარიანი ვიტრინა
(450 x 1940 x 520)
2
Tv ვიტრინა
(1850 x 1730 x 520)
3
2 კარიანი ვიტრინა
(900 x 1940 x 520)
გაზიარება
მისაღები ოთახი
Plaza
მთლიანი ღირებულება
1 745.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
1 კარიანი ვიტრინა
(450 x 1940 x 520)
ფასი
440
რაოდენობა
2
Tv ვიტრინა
(1850 x 1730 x 520)
ფასი
595
რაოდენობა
3
2 კარიანი ვიტრინა
(900 x 1940 x 520)
ფასი
710
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 745.00