1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1690 x 1000 x 2090)
2
ტუმბო
(640 x 360 x 430)
3
ტრიუმო
(940 x 890 x 430)
4
კარადა
(1840 x 2100 x 590)
5
ანტრესოლი
(1840 x 540 x 590)
გაზიარება
საძინებელი
Randevu
მთლიანი ღირებულება
2245 2 133.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საწოლი (ორთოპ. მექანიზმით)
(1690 x 1000 x 2090)
ფასი
428
რაოდენობა
2
ტუმბო
(640 x 360 x 430)
ფასი
90
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(940 x 890 x 430)
ფასი
299
რაოდენობა
4
კარადა
(1840 x 2100 x 590)
ფასი
950
რაოდენობა
5
ანტრესოლი
(1840 x 540 x 590)
ფასი
276
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 133.00