3
კომოდი
(1084x856x473)
4
დასაკიდი სარკე
(833x900x33)
5
კარადა
(1798x2341x598)
6
საძინებელი_Rento
()
გაზიარება
საძინებელი
Rento
მთლიანი ღირებულება
3 380.00
კომპლექტის შემადგენლობა

საწოლი
(1815x1205x2167)
ფასი
0
რაოდენობა
ტუმბო
(534x472x436)
ფასი
0
რაოდენობა
3
კომოდი
(1084x856x473)
ფასი
0
რაოდენობა
4
დასაკიდი სარკე
(833x900x33)
ფასი
0
რაოდენობა
5
კარადა
(1798x2341x598)
ფასი
0
რაოდენობა
6
საძინებელი_Rento
()
ფასი
3380
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 3 380.00