1
სავარძელი
(880 X 900 X 1000)
2
სამადგილიანი დივანი
(2300 X 1000 X 800)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Senyora
მთლიანი ღირებულება
3 125.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
სავარძელი
(880 X 900 X 1000)
ფასი
620
რაოდენობა
2
სამადგილიანი დივანი
(2300 X 1000 X 800)
ფასი
1885
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 3 125.00