1
საძინებელი_ Sidney
()
5
დასაკიდი სარკე
(704x950x22)
გაზიარება
საძინებელი
Sidney walnut
მთლიანი ღირებულება
3 580.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საძინებელი_ Sidney
()
ფასი
3580
რაოდენობა
საწოლი
(2010x1350x2155)
ფასი
0
რაოდენობა
ტუმბო
(560x550x420)
ფასი
0
რაოდენობა
კომოდი
(1100x827x480)
ფასი
0
რაოდენობა
5
დასაკიდი სარკე
(704x950x22)
ფასი
0
რაოდენობა
კარადა
(2236x2300x600)
ფასი
0
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 3 580.00