3
კომოდი
(1100x827x480)
4
დასაკიდი სარკე
(704x950x22)
5
კარადა
(704x950x22)
6
საძინებელი _Sidney
(())
გაზიარება
საძინებელი
Sidney white
მთლიანი ღირებულება
3 580.00
კომპლექტის შემადგენლობა

საწოლი
(2010x1350x2155)
ფასი
0
რაოდენობა
ტუმბო
(560x550x420)
ფასი
0
რაოდენობა
3
კომოდი
(1100x827x480)
ფასი
0
რაოდენობა
4
დასაკიდი სარკე
(704x950x22)
ფასი
0
რაოდენობა
5
კარადა
(704x950x22)
ფასი
0
რაოდენობა
6
საძინებელი _Sidney
(())
ფასი
3580
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 3 580.00