1
ტუმბო
(500 x 530 x 430)
2
საწოლი
(1680 x 1020 x 2050)
3
ტრიუმო
(1300 x 1800 x 430)
4
კარადა
(2100 x 2050 x 520)
გაზიარება
საძინებელი
Stella cream
მთლიანი ღირებულება
2 805.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ტუმბო
(500 x 530 x 430)
ფასი
155
რაოდენობა
2
საწოლი
(1680 x 1020 x 2050)
ფასი
670
რაოდენობა
3
ტრიუმო
(1300 x 1800 x 430)
ფასი
650
რაოდენობა
4
კარადა
(2100 x 2050 x 520)
ფასი
1175
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 805.00