1
კარადა
(2090x2121x621)
2
საწოლი
(1711x936x2079)
3
კომოდი სარკით
(940x901x370/940x715x67)
4
ტუმბო
(490x479x370)
გაზიარება
საძინებელი
Tiffany
მთლიანი ღირებულება
3 540.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
კარადა
(2090x2121x621)
ფასი
1890
რაოდენობა
2
საწოლი
(1711x936x2079)
ფასი
525
რაოდენობა
3
კომოდი სარკით
(940x901x370/940x715x67)
ფასი
715
რაოდენობა
4
ტუმბო
(490x479x370)
ფასი
205
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 3 540.00