1
2 კარიანი ვიტრინა
(990x2121x396)
2
1 კარიანი ვიტრინა
(690x2121x396)
3
დესაუ სარკით
(1390x901x370)
4
მაგიდა მექანიზმით
(800x1280/1730x760)
5
TV ტუმბო
(1300x504x370)
6
თარო
(1300 x 267 x 216)
გაზიარება
მისაღები ოთახი
Tiffany
მთლიანი ღირებულება
2 470.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
2 კარიანი ვიტრინა
(990x2121x396)
ფასი
645
რაოდენობა
2
1 კარიანი ვიტრინა
(690x2121x396)
ფასი
480
რაოდენობა
3
დესაუ სარკით
(1390x901x370)
ფასი
625
რაოდენობა
4
მაგიდა მექანიზმით
(800x1280/1730x760)
ფასი
375
რაოდენობა
5
TV ტუმბო
(1300x504x370)
ფასი
285
რაოდენობა
6
თარო
(1300 x 267 x 216)
ფასი
60
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 470.00