2
2 კარიანი ვიტრინა
(990x2121x396)
3
1 კარიანი ვიტრინა
(690x2121x396)
4
დესაუ სარკით
(1390x901x370)
5
მაგიდა მექანიზმით
(800x1280/1730x760)
6
TV ტუმბო
(1300x504x370)
გაზიარება
მისაღები ოთახი
Tiffany
მთლიანი ღირებულება
2 980.00
კომპლექტის შემადგენლობა

მისაღები ოთახის კომპლექტი
()
ფასი
2980
რაოდენობა
2
2 კარიანი ვიტრინა
(990x2121x396)
ფასი
0
რაოდენობა
3
1 კარიანი ვიტრინა
(690x2121x396)
ფასი
0
რაოდენობა
4
დესაუ სარკით
(1390x901x370)
ფასი
0
რაოდენობა
5
მაგიდა მექანიზმით
(800x1280/1730x760)
ფასი
0
რაოდენობა
6
TV ტუმბო
(1300x504x370)
ფასი
0
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 2 980.00