1
დივანი 3 ადგილიანი
(1920 X 820 X 1000)
2
დივანი 2 ადგილიანი
(1200 X 820 X 1000)
3
დივანი 1 ადგილიანი
(600 X 820 X 1000)
4
კუთხის სექცია
(1120 X 720 X 1120)
5
სავარძელი
(11000 X 820 X 1000)
6
სახელური
(250 X 715 X 825)
გაზიარება
რბილი ავეჯი
Togo
მთლიანი ღირებულება
3 225.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
დივანი 3 ადგილიანი
(1920 X 820 X 1000)
ფასი
865
რაოდენობა
2
დივანი 2 ადგილიანი
(1200 X 820 X 1000)
ფასი
595
რაოდენობა
3
დივანი 1 ადგილიანი
(600 X 820 X 1000)
ფასი
390
რაოდენობა
4
კუთხის სექცია
(1120 X 720 X 1120)
ფასი
635
რაოდენობა
5
სავარძელი
(11000 X 820 X 1000)
ფასი
760
რაოდენობა
6
სახელური
(250 X 715 X 825)
ფასი
185
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 3 225.00