1
საძნებლის კომპლექტი
()
2
კარადა
(2332 x 2325 x 628)
3
საწოლი
(1758 x 1206 x 2085)
4
ტუმბა
(585 x511 x436)
5
კომოდი სარკით
(1050 x 1858 x 465)
გაზიარება
საძინებელი
Toros
მთლიანი ღირებულება
3 625.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
საძნებლის კომპლექტი
()
ფასი
3625
რაოდენობა
2
კარადა
(2332 x 2325 x 628)
ფასი
0
რაოდენობა
3
საწოლი
(1758 x 1206 x 2085)
ფასი
0
რაოდენობა
4
ტუმბა
(585 x511 x436)
ფასი
0
რაოდენობა
5
კომოდი სარკით
(1050 x 1858 x 465)
ფასი
0
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 3 625.00