1
ზედა 400 სექცია
(400 x 816 x 350)
2
ზედა 600 სექცია
(600 x 816 x 350)
3
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 816 x 350)
4
კუთხის სექცია
(800 x 825 x 600)
5
ზედა 800 სექცია
(800 x 816 x 350)
6
ქვედა 400 სექცია
(400 x 825 x 600)
7
ქვედა 600 სექცია
(600 x 825 x 600)
8
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 825 x 600)
9
ქვედა 800 სექცია
(800 x 825 x 600)
გაზიარება
სამზარეულო
Tulpan
მთლიანი ღირებულება
1 700.00
კომპლექტის შემადგენლობა
  • ფერი: ღია ხისფერი
  • მასალა: მდფ, ლდსპ

1
ზედა 400 სექცია
(400 x 816 x 350)
ფასი
95
რაოდენობა
2
ზედა 600 სექცია
(600 x 816 x 350)
ფასი
110
რაოდენობა
3
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 816 x 350)
ფასი
150
რაოდენობა
4
კუთხის სექცია
(800 x 825 x 600)
ფასი
535
რაოდენობა
5
ზედა 800 სექცია
(800 x 816 x 350)
ფასი
155
რაოდენობა
6
ქვედა 400 სექცია
(400 x 825 x 600)
ფასი
170
რაოდენობა
7
ქვედა 600 სექცია
(600 x 825 x 600)
ფასი
165
რაოდენობა
8
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 825 x 600)
ფასი
125
რაოდენობა
9
ქვედა 800 სექცია
(800 x 825 x 600)
ფასი
195
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 700.00