1
ზედა 800 სექცია
(800 x 816 x 350)
2
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 816 x 350)
3
ზედა 600 სექცია
(600 x 816 x 350)
4
ზედა 400 სექცია
(400 x 816 x 350)
5
ქვედა 800 სექცია
(800 x 825 x 600)
6
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 825 x 600)
7
ქვედა 600 სექცია
(600 x 825 x 600)
8
ქვედა 400 სექცია
(400 x 825 x 600)
გაზიარება
სამზარეულო
Tulpan White
მთლიანი ღირებულება
1 195.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ზედა 800 სექცია
(800 x 816 x 350)
ფასი
155
რაოდენობა
2
ნიჟარის ზედა სექცია
(800 x 816 x 350)
ფასი
155
რაოდენობა
3
ზედა 600 სექცია
(600 x 816 x 350)
ფასი
110
რაოდენობა
4
ზედა 400 სექცია
(400 x 816 x 350)
ფასი
90
რაოდენობა
5
ქვედა 800 სექცია
(800 x 825 x 600)
ფასი
200
რაოდენობა
6
ნიჟარის ქვედა სექცია
(800 x 825 x 600)
ფასი
135
რაოდენობა
7
ქვედა 600 სექცია
(600 x 825 x 600)
ფასი
175
რაოდენობა
8
ქვედა 400 სექცია
(400 x 825 x 600)
ფასი
175
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 1 195.00