1
ერთკარიანი კარადა
(400 x 1780 x 407 )
2
ტანსაცმლის საკიდი
(600 x 1780 x 400 )
გაზიარება
მისაღები ოთახი
Valentino შემოსასვლელი
მთლიანი ღირებულება
530.00
კომპლექტის შემადგენლობა

1
ერთკარიანი კარადა
(400 x 1780 x 407 )
ფასი
305
რაოდენობა
2
ტანსაცმლის საკიდი
(600 x 1780 x 400 )
ფასი
225
რაოდენობა
მსგავსი ავეჯი
Total: 530.00